PLAN JASNEJ GÓRY Z 1790 ROKU


Powered by Zoomify

Plan sytuacyjny fortyfikacji Jasnej Góry wraz z zaznaczeniem folwarku
Lisinieckiego, wsi Częstochówka i wsi za Górą św. Barbary,
folwarku księży Paulinów,
drogi do Lisiniec, do Starej Częstochowy,
do Kamienia oraz kościołów św. Barbary,
św. Rocha, św. Jakuba.